Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

Til toppen
05968: Stortingsvalet. Valdeltaking i utvalet av norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 2001 - 2013
Sist endret
16.01.2014
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgdeltakelse:
prosent
Referansetid
Valgdeltakelse:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

enkeltår
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken