Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

Til toppen

05968: Stortingsvalet. Valdeltaking i utvalet av norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 2001 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken