Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

05633: Praktisk skogsarbeid (timar), etter produktivt skogareal (avslutta serie) 2003

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
produktivt skogareal

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

produktivt skogareal

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken