Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

05631: Skogeigedomar, etter skogeigarens kjønn og utdanning og storleiken på produktivt skogareal (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

storleiksklasse Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2005
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Skogeigedomar i alt:
eigedomar
Eigaren er mann (eigedomar):
eigedomar
Eigaren er kvinne (eigedomar):
eigedomar
Eigaren er upersonleg (eigedomar):
eigedomar
Uoppgitt eller obligatorisk utdanning (eigedomar):
eigedomar
Mellomutdanning (eigedomar):
eigedomar
Universitet- og høgskoleutdanning (eigedomar):
eigedomar
Alder i gjennomsnitt (år):
år
Referansetid
Skogeigedomar i alt:
31.12.
Eigaren er mann (eigedomar):
31.12.
Eigaren er kvinne (eigedomar):
31.12.
Eigaren er upersonleg (eigedomar):
31.12.
Uoppgitt eller obligatorisk utdanning (eigedomar):
31.12.
Mellomutdanning (eigedomar):
31.12.
Universitet- og høgskoleutdanning (eigedomar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken