Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

05631: Skogeigedomar, etter skogeigarens kjønn og utdanning og storleiken på produktivt skogareal (avslutta serie) 2003

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

storleiksklasse

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken