Arveavgift (opphørt)

Til toppen

05625: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, etter størrelse på henholdsvis arv og gave, etter rådighetsdato (avslutta serie) 2003 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Mottakere av arv , størrelse på arv/gaver: 0-250 000 kr

Nullbo og offentlige skifter inngår ikke. Arve- og gavesakene er registrert under det året råderetten inntrer, det vil si dødsdato på arvelater (lengstlevende arvelater i uskiftet dødsbo) eller når gaven er ytt. Beløp under 250 000 kroner som er avgiftspliktig på grunn av tidligere mottatt gave sammen med årets mottatte arv/gave fra samme giver totalt overstiger fribeløpet.