Arveavgift (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05625: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, etter størrelse på henholdsvis arv og gave, etter rådighetsdato (avslutta serie) 2003 - 2008

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
Berit Haveråen, Statistisk sentralbyrå
+47 908 85 137
16.03.2011 10:00
Mottakere av arv:
personer
Mottakere av gaver:
personer
Mottakere av arv:
31.12.
Mottakere av gaver:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Mottakere av arv , størrelse på arv/gaver: 0-250 000 kr

Nullbo og offentlige skifter inngår ikke. Arve- og gavesakene er registrert under det året råderetten inntrer, det vil si dødsdato på arvelater (lengstlevende arvelater i uskiftet dødsbo) eller når gaven er ytt. Beløp under 250 000 kroner som er avgiftspliktig på grunn av tidligere mottatt gave sammen med årets mottatte arv/gave fra samme giver totalt overstiger fribeløpet.