Arveavgift (opphørt)

05625: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, etter størrelse på henholdsvis arv og gave, etter rådighetsdato (avslutta serie) 2003 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

størrelse på arv/gaver

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2011
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Berit Haveråen, Statistisk sentralbyrå
+47 908 85 137
bhr@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av arv:
personer
Mottakere av gaver:
personer
Referansetid
Mottakere av arv:
31.12.
Mottakere av gaver:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel: Mottakere av arv , størrelse på arv/gaver: 0-250 000 kr
Nullbo og offentlige skifter inngår ikke. Arve- og gavesakene er registrert under det året råderetten inntrer, det vil si dødsdato på arvelater (lengstlevende arvelater i uskiftet dødsbo) eller når gaven er ytt. Beløp under 250 000 kroner som er avgiftspliktig på grunn av tidligere mottatt gave sammen med årets mottatte arv/gave fra samme giver totalt overstiger fribeløpet.

Brukerveiledning for statistikkbanken