05463: Fangst, etter viktigaste fiskeslag II (avslutta serie) 1908 - 1976
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fangstart

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 62 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.02.2006
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Måleenhet
Mengd (tonn). Råfiskvekt:
tonn
Verdi (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Mengd (tonn). Råfiskvekt:
31.12.
Verdi (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mengda er oppgitt i råfiskvekt. Annan fisk og biproduktar: Medrekna lever, rogn, tang og tare.
Kjelde: Fiskeridirektoratet

Brukerveiledning for statistikkbanken