Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

05463: Fangst, etter viktigaste fiskeslag II (avslutta serie) 1908 - 1976

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1908 , 1910 , 1915 ,

Valgt 1 av totalt 62

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Laks, sjøaure , Lodde , Kveite ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mengda er oppgitt i råfiskvekt. Annan fisk og biproduktar: Medrekna lever, rogn, tang og tare. Kjelde: Fiskeridirektoratet