Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05463: Fangst, etter viktigaste fiskeslag II (avslutta serie) 1908 - 1976

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
14.02.2006 10:00
Mengd (tonn). Råfiskvekt:
tonn
Verdi (1 000 kr):
1 000 kr
Mengd (tonn). Råfiskvekt:
31.12.
Verdi (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1908 , 1910 , 1915 ,

Valgt 1 av totalt 62

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Laks, sjøaure , Lodde , Kveite ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Mengda er oppgitt i råfiskvekt. Annan fisk og biproduktar: Medrekna lever, rogn, tang og tare. Kjelde: Fiskeridirektoratet