Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

05412: Bruttoinntekt i attåtnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark, etter storleiksklasser (1 000 kr) (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

produktivt skogareal

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2005
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Eigedomar med inntekter i attåtnæringar:
eigedomar
Skogeigedomar i alt (prosent):
prosent
Bruttoinntekt i alt (1 000 kr):
1000 kr
Tilrettelegging for jakt og fiske (1 000 kr):
1000 kr
Sal av jakt- og fiskerettar (1 000 kr):
1000 kr
Hytteutleige og bortfeste av tomter (1 000 kr):
1000 kr
Tilverking av eige skogvirke for sal (1 000 kr):
1000 kr
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (1 000 kr):
1000 kr
Andre attåtnæringar (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Eigedomar med inntekter i attåtnæringar:
1.1-31.12.
Skogeigedomar i alt (prosent):
1.1-31.12.
Bruttoinntekt i alt (1 000 kr):
1.1-31.12.
Tilrettelegging for jakt og fiske (1 000 kr):
1.1-31.12.
Sal av jakt- og fiskerettar (1 000 kr):
1.1-31.12.
Hytteutleige og bortfeste av tomter (1 000 kr):
1.1-31.12.
Tilverking av eige skogvirke for sal (1 000 kr):
1.1-31.12.
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (1 000 kr):
1.1-31.12.
Andre attåtnæringar (1 000 kr):
1.1-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken