Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

05410: Arbeidsinnsats i attåtnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark, etter storleiksklasser (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

storleiksklasse

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2005
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Eigedomar:
eigedomar
Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæringar (prosent):
prosent
Arbeidsinnsats i alt (timar):
timar
Tilrettelegging for jakt og fiske (timar):
timar
Sal av jakt- og fiskerettar (timar):
timar
Hytteutleige og bortfeste av tomter (timar):
timar
Tilverking av eige skogvirke for sal (timar):
timar
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (timar):
timar
Andre attåtnæringar (timar):
timar
Referansetid
Eigedomar:
1.1.-31.12.
Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæringar (prosent):
1.1.-31.12.
Arbeidsinnsats i alt (timar):
1.1.-31.12.
Tilrettelegging for jakt og fiske (timar):
1.1.-31.12.
Sal av jakt- og fiskerettar (timar):
1.1.-31.12.
Hytteutleige og bortfeste av tomter (timar):
1.1.-31.12.
Tilverking av eige skogvirke for sal (timar):
1.1.-31.12.
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (timar):
1.1.-31.12.
Andre attåtnæringar (timar):
1.1.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken