Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05410: Arbeidsinnsats i attåtnæringar som nyttar eigedomens areal og ressursar i skog og anna utmark, etter storleiksklasser (avslutta serie) 2003

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
29.06.2005 10:00
Eigedomar:
eigedomar
Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæringar (prosent):
prosent
Arbeidsinnsats i alt (timar):
timar
Tilrettelegging for jakt og fiske (timar):
timar
Sal av jakt- og fiskerettar (timar):
timar
Hytteutleige og bortfeste av tomter (timar):
timar
Tilverking av eige skogvirke for sal (timar):
timar
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (timar):
timar
Andre attåtnæringar (timar):
timar
Eigedomar:
1.1.-31.12.
Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæringar (prosent):
1.1.-31.12.
Arbeidsinnsats i alt (timar):
1.1.-31.12.
Tilrettelegging for jakt og fiske (timar):
1.1.-31.12.
Sal av jakt- og fiskerettar (timar):
1.1.-31.12.
Hytteutleige og bortfeste av tomter (timar):
1.1.-31.12.
Tilverking av eige skogvirke for sal (timar):
1.1.-31.12.
Juletre- og pyntegrøntproduksjon (timar):
1.1.-31.12.
Andre attåtnæringar (timar):
1.1.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eigedomar , Skogeigedomar med arbeidsinnsats i attåtnæringar (prosent) , Arbeidsinnsats i alt (timar) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktiv skog.