Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)

Til toppen

05302: Eigedomar, etter alder på skogeigar (avslutta serie) 1979 - 2003

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

storleiksklasse

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 25-99 dekar , 100-249 dekar ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken