Nøkkeltall for børsnoterte selskaper (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05132: Nøkkeltall for børsnoterte foretak (mill. kr) (avslutta serie) 2002K1 - 2016K4

Mihret Shimay, Statistisk sentralbyrå
+47 94 84 03 94
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 46 67 66 50
07.03.2017 08:00
Antall foretak:
foretak
Driftsinntekter:
mill. kr
Driftsresultat:
mill. kr
Ordinært resultat før skatt:
mill. kr
Egenkapital:
mill. kr
Sum egenkapital og gjeld:
mill. kr
Antall foretak:
Siste dag i kvartalet
Driftsinntekter:
Siste dag i kvartalet
Driftsresultat:
Siste dag i kvartalet
Ordinært resultat før skatt:
Siste dag i kvartalet
Egenkapital:
Siste dag i kvartalet
Sum egenkapital og gjeld:
Siste dag i kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002K1 , 2002K2 , 2002K3 ,

Valgt 1 av totalt 60

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skifte av regnskapsstandard kan påvirke sammenlignbarheten. Se Om statistikken 6.1.