Nøkkeltall for børsnoterte selskaper (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04713: Nøkkeltall for børsnoterte foretak (avslutta serie) 2002K1 - 2016K4

Mihret Shimay, Statistisk sentralbyrå
+47 94 84 03 94
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 46 67 66 50
07.03.2017 08:00
Antall foretak:
foretak
Driftsmargin (prosent):
prosent
Resultatgrad (prosent):
prosent
Egenkapitalandel (prosent):
prosent
Antall foretak:
Slutten av kvartalet
Driftsmargin (prosent):
Slutten av kvartalet
Resultatgrad (prosent):
Slutten av kvartalet
Egenkapitalandel (prosent):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002K1 , 2002K2 , 2002K3 ,

Valgt 1 av totalt 60

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skifte av regnskapsstandard kan påvirke sammenlignbarheten. Se Om statistikken 6.1.

statistikkvariabel

Driftsmargin (prosent)

Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

Resultatgrad (prosent)

Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.

Egenkapitalandel (prosent)

Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital.