Kommunale attføringsforetak, regnskap (opphørt)

Til toppen

04591: Regnskapsstatistikk. Kommunalt eide attføringsforetak. Inntekter og utgifter, etter hovedposter (mill. kr) (avslutta serie) 1999 - 2011

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
resultatregnskapet
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 13

resultatregnskapet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter , Salgsinntekter , Offentlige tilskudd ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken