Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)

04498: U-hjelpstall fra OECD, etter land (avslutta serie) 1993 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

land

Totalt 29 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2015
Kontakt
Geir Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4223
gir@ssb.no

Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
fro@ssb.no

Måleenhet
Beløp (mill. US-dollar):
mill. dollar
U-hjelpstall fra OECD (prosent av BNI):
prosent
Referansetid
Beløp (mill. US-dollar):
31.12.
U-hjelpstall fra OECD (prosent av BNI):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

DAC-landene er medlemmer i OECDs komite for utviklingshjelp (Development Assistance Commitee.

Brukerveiledning for statistikkbanken