Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04498: U-hjelpstall fra OECD, etter land (avslutta serie) 1993 - 2014

Geir Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4223
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
15.05.2015 10:00
Beløp (mill. US-dollar):
mill. dollar
U-hjelpstall fra OECD (prosent av BNI):
prosent
Beløp (mill. US-dollar):
31.12.
U-hjelpstall fra OECD (prosent av BNI):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. OECD/DAC- landene i alt , Norge , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
DAC-landene er medlemmer i OECDs komite for utviklingshjelp (Development Assistance Commitee.