Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04466: Informasjonssektoren. Sysselsetting, omsetning og verdiskapning, etter sektor (avslutta serie) 1995 - 2007

Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
Knut Vikne, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
31.08.2009 10:00
Sysselsetting:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Verdiskapning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Verdiskapning (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Informasjonssektor , IKT-sektor , ...IKT-Industri ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2006 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger grunnet næringskorrigeringer. Dette gjelder IKT-varehandel, informasjonstjenester og aggregerte tall der disse inngår.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

statistikkvariabel: Sysselsetting , sektor: ......Drift av databaser

Denne næringen er definert som en del av IKT-konsulentvirksomhet av OECD, men vil antakelig inngå som en del av innholdssektoren i 2007, se om-statistikken