Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

Til toppen

04428: Jordbruksbedrifter per 31. juli med korn og oljevekstar, etter storleik (avslutta serie) 1995 - 2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
storleiksklasse

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 18

storleiksklasse


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Siste år er førebels tal.

Brukerveiledning for statistikkbanken