Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

04415: Jordbruksareal, etter vekstar per 31. juli (dekar) (avslutta serie) 1995 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

vekst Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.08.2015
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksareal:
dekar
Referansetid
Jordbruksareal:
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Siste året er førebels tal.
vekst
Rug
Medrekna rugkveite fra og med 1998.
Rotvekster til fôr, grønfôr og silovekstar
Rotvekstar til fôr og korn til krossing er inkludert i grønfôr og silovekstar frå 2000.
Anna eng og beite
For 1995-1998 er erter til mogning medrekna.

Brukerveiledning for statistikkbanken