Arveavgift (opphørt)

04192: Mottakere av avgiftspliktig arv og gaver, grunnlag for avgift og sum arveavgift, etter rådighetsdato (avslutta serie) 1999 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

avgiftspliktige arv og gaver Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2015
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Mottakere:
personer
Sum grunnlag for avgift (mill. kr):
mill. kr
Sum avgift (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Mottakere:
31.12.
Sum grunnlag for avgift (mill. kr):
31.12.
Sum avgift (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nullbo og offentlige skifter inngår ikke. Arve- og gavesakene er registrert under det året råderetten inntrer, det vil si dødsdato på arvelater (lengstlevende arvelater i uskiftet dødsbo) eller når gaven er ytt.
statistikkvariabel: Mottakere , år: 2003
Nye arveavgiftsregler fra og med 01.01.2003

Brukerveiledning for statistikkbanken