Statens pensjonsfond Norge (opphørt)

Til toppen
04175: Statens pensjonsfond - Norge. Balanse, etter finansobjekt og debitorsektor (mill. kr) (avslutta serie) 1999H2 - 2013H2
Sist endret
19.03.2014
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Måleenhet
Balanse:
mill. kr
Referansetid
Balanse:
30.06. og 31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
halvår
Må velges *
finansobjekt
Må velges *
debitorsektor
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

halvår
Må velges *

Totalt 29 Valgte 1

finansobjekt
Må velges *

Totalt 14 Valgte 0

debitorsektor
Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

finansobjekt
I perioden før 31.12.2004 er finansobjektene sertifikater, obligasjoner, aksjer, andeler, grunnfondsbevis og utlån vurdert til kostpris, mens urealisert gevinst/tap er inkludert i Andre fordringer. Fra og med 31.12.2004 er finansobjektene vurdert til markedspris. Kontolånsordningen for Statens pensjonsfond - Norge ble avviklet 29.12.2006. Dette innebærer at kontolån til staten til en verdi av 101,8 milliarder kroner ble nedskrevet, men kontolån til en verdi av 10 milliarder kroner ble konvertert til obligasjoner.

Brukerveiledning for statistikkbanken