Svangerskapsavbrudd (opphørt)

03874: Aborter til og med 9. uke med bruk av abortfremkallende stoff (avslutta serie) 2000 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

abortfremkallende middel

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.04.2006
Kontakt
Marit Wahlgren, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4748
mwa@ssb.no

Måleenhet
Svangerskapsavbrudd:
svangerskapsavbrudd
Referansetid
Svangerskapsavbrudd:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken