Svangerskapsavbrudd (opphørt)

Til toppen

03874: Aborter til og med 9. uke med bruk av abortfremkallende stoff (avslutta serie) 2000 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

abortfremkallende middel


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken