Svangerskapsavbrudd (opphørt)

Til toppen

03867: Svangerskapsavbrudd, etter svangerskapets varighet og kvinnens alder (avslutta serie) 1999 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 14 år , 15 år , 16 år ,

Valgt 0 av totalt 33

Valgfri variabel

svangerskapets varighet i uker


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken