Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)

Til toppen

03758: Vareprisindeks for industrinæringene. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) 1977 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1977 , 1978 , 1979 ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000