Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Til toppen
03727: Registrerte helt arbeidsledige førstegenerasjonsinnvandrere 16-74 år, etter landbakgrunn og kjønn (avslutta serie) 2001K3 - 2008K2
Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige:
personer
Arbeidsledige av arbeidsstyrken (prosent):
prosent
Referansetid
Arbeidsledige:
Slutten av kvartalet
Arbeidsledige av arbeidsstyrken (prosent):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
landbakgrunn
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 28 Valgte 1


Totalt 246 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

: Indikerer for få i arbeidsstyrken til at SSB kan publisere tall for gruppen.
Arbeidsledige personer 16-74 år.
Samtlige tall er oppdatert pr. 4.12.06.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken