Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)

Til toppen

03692: Vareprisindeks for industrinæringene. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) 1977M01 - 2008M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1977M01 , 1977M02 , 1977M03 ,

Valgt 1 av totalt 384

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Reviderte tall for juli måned se www.ssb.no/vppi/arkiv