Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03681: Omsetning innafor avløps- og renovasjonsverksemd (avslutta serie) 1998T1 - 2008T6

Erna Opsahl, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 407
Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
22.04.2009 10:00
Terminvis omsetning (mill. kr):
mill. kr
Endring frå same termin året før (prosent):
prosent
Terminvis omsetning (mill. kr):
Slutten av hver termin
Endring frå same termin året før (prosent):
Termin
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998T1 , 1998T2 , 1998T3 ,

Valgt 1 av totalt 66

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 1. termin 2002 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere tall på meir detaljert nivå for næringa avløps- og renovasjonsverksemd. Den nye inndelinga er ein del av ein revidert versjon av EU si næringsgruppering (NACE). Tal for 90.01, 90.02 og 90.03 er derfor ikkje tilgjengelig fram til 6. termin 2001.