Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning (opphørt)

Til toppen

03681: Omsetning innafor avløps- og renovasjonsverksemd (avslutta serie) 1998T1 - 2008T6

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998T1 , 1998T2 , 1998T3 ,

Valgt 1 av totalt 66

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 1. termin 2002 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere tall på meir detaljert nivå for næringa avløps- og renovasjonsverksemd. Den nye inndelinga er ein del av ein revidert versjon av EU si næringsgruppering (NACE). Tal for 90.01, 90.02 og 90.03 er derfor ikkje tilgjengelig fram til 6. termin 2001.