Svangerskapsavbrudd (opphørt)

Til toppen

03674: Svangerskapsavbrudd blant tenåringer (-19 år), etter bostedsfylke (F) (avslutta serie) 1979 - 2005

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bofylke

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979 , 1980 , 1981 ,

Valgt 1 av totalt 25

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Østfold (-2019) , Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall kan ikke gis for årene 1994 og 1995.

Brukerveiledning for statistikkbanken