Svangerskapsavbrudd (opphørt)

Til toppen

03674: Svangerskapsavbrudd blant tenåringer (-19 år), etter bostedsfylke (F) (avslutta serie) 1979 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979 , 1980 , 1981 ,

Valgt 1 av totalt 25

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Østfold (-2019) , Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall kan ikke gis for årene 1994 og 1995.

Brukerveiledning for statistikkbanken