Svangerskapsavbrudd (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03666: Svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bostedsfylke (F) (avslutta serie) 1979 - 2005

Marit Wahlgren, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4748
26.04.2006 10:00
Utførte svangerskapsavbrudd:
svangerskapsavbrudd
Svangerskapsavbrudd per 100 levendefødte:
svangerskapsavbrudd per 100 levendefodte
Svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner 15-49 år:
svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner 15-49 år
Utførte svangerskapsavbrudd:
31.12.
Svangerskapsavbrudd per 100 levendefødte:
31.12.
Svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner 15-49 år:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979 , 1980 , 1981 ,

Valgt 1 av totalt 27

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Østfold (-2019) , Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I 1995 er svangerskapsbruddene fordelt etter kvinnenes trygdekontor fylke.