Svangerskapsavbrudd (opphørt)

03590: Svangerskapsavbrudd, etter kvinnens alder (avslutta serie) 1979 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.04.2006
Kontakt
Marit Wahlgren, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4748
mwa@ssb.no

Måleenhet
Utførte svangerskapsavbrudd:
kvinner
Utførte svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner:
per 1000 kvinner
Referansetid
Utførte svangerskapsavbrudd:
31.12.
Utførte svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Svangerskapsavbrudd blant kvinner i alder under 20 år per 1000 kvinner 15-19 år

Brukerveiledning for statistikkbanken