Svangerskapsavbrudd (opphørt)

Til toppen

03590: Svangerskapsavbrudd, etter kvinnens alder (avslutta serie) 1979 - 2005

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979 , 1980 , 1981 ,

Valgt 1 av totalt 27

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Svangerskapsavbrudd blant kvinner i alder under 20 år per 1000 kvinner 15-19 år

Brukerveiledning for statistikkbanken