Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

03516: Dødsulykker, etter skadested og aktivitet (avslutta serie) 1996 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bolig og boligområde , Trafikkulykker , Annen ulykke på gate/vei (ikke trafikkulykke) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
ICD-10 kodene V01 - X59. Norske steds- og aktivitetskoder, se sidene 988 - 998 i norsk utgave av ICD-10. Statens helsetilsyn 1998.