Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

03509: Dødsfall av transportulykker, etter kjønn, alder og skadeårsak (avslutta serie) 1996 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. V01-V09 Fotgjenger , V10-V19 Syklist, fører/passasjer , V20-V29 Motorsyklist, fører/passasjer ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000