Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

03507: Dødsfall av trafikkulykker, etter kjønn, alder og trafikantgruppe (avslutta serie) 1996 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fotgjenger , Syklist , Motorsyklist ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

trafikantgruppe

ICD-10 koder trafikkulykker (4.siffer i parantes): V01-V06,V81-V82 (.1), V09,V89 (.2-3), V10-V18,V20-V28 (.4-5,.9), V19,V29,V39,V49,V59,V69,V79 (.4-6,.8-9), V30-V38,V40-V48,V50-V58,V60-V68,V70-V78 (.5-7,.9), V83-V86 (.0-3), V87 (.0-9)