Dødsårsaker (opphørt)

03297: Dødsfall, etter dødssted (avslutta serie) 1986 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

dødssted

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2015
Kontakt
Jens-Kristian Borgan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 4537
jkb@ssb.no

Måleenhet
Dødsfall:
personer
Referansetid
Dødsfall:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

år
1986
Tallene for 'Region-, fylkes- og spesialsykehus' og 'Andre pleie- og helseinstitusjoner' ble rettet 20.2.2015.

Brukerveiledning for statistikkbanken