Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

Til toppen
03274: Personer 16-74 år, etter nivå høyeste fullførte utdanning, landbakgrunn, alder, sysselsatt i uka 29.10.-4.11.2001 og kjønn (avslutta serie) 2001
Sist endret
28.11.2002
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
03.11.2001
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
utdanningsnivå
innvandringskategori
alder
sysselsettingsgruppe
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
innvandringskategori

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
alder

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
sysselsettingsgruppe

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skole (nivå 3-5)
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken