Ordreindeks for industri (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

03237: Ordrestatistikk. Industri, etter næring (SN2002) (2005=100) (avslutta serie) 1986K1 - 2008K4

Robert Skotvold, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 44
13.02.2009 10:00
Ordretilgang, originalserie (indeks):
verdiindeks
Ordretilgang, endring fra samme kvartal året før, originalserie (prosent):
prosent
Ordretilgang, trendserie (indeks):
verdiindeks
Ordretilgang, endring fra foregående kvartal omregnet til årsvekst, trendserie (prosent):
prosent
Ordrereserve, originalserie (indeks):
verdiindeks
Ordrereserve, endring fra samme kvartal året før, originalserie (prosent):
prosent
Ordrereserve, trendserie (indeks):
verdiindeks
Ordrereserve, endring fra foregående kvartal omregnet til årsvekst, trendserie (prosent):
prosent
Ordretilgang, originalserie (indeks):
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang, endring fra samme kvartal året før, originalserie (prosent):
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang, trendserie (indeks):
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang, endring fra foregående kvartal omregnet til årsvekst, trendserie (prosent):
Utgangen av kvartalet
Ordrereserve, originalserie (indeks):
Utgangen av kvartalet
Ordrereserve, endring fra samme kvartal året før, originalserie (prosent):
Utgangen av kvartalet
Ordrereserve, trendserie (indeks):
Utgangen av kvartalet
Ordrereserve, endring fra foregående kvartal omregnet til årsvekst, trendserie (prosent):
Utgangen av kvartalet
Ordretilgang, originalserie (indeks):
1995=100
Ordretilgang, endring fra samme kvartal året før, originalserie (prosent):
1995=100
Ordretilgang, trendserie (indeks):
1995=100
Ordretilgang, endring fra foregående kvartal omregnet til årsvekst, trendserie (prosent):
1995=100
Ordrereserve, originalserie (indeks):
1995= 100
Ordrereserve, trendserie (indeks):
1995=100
Ordrereserve, endring fra foregående kvartal omregnet til årsvekst, trendserie (prosent):
1995=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986K1 , 1986K2 , 1986K3 ,

Valgt 1 av totalt 92

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Ordretilgang, originalserie (indeks) , næring: T1081 Tekstilindustri

Tekstilindustri, bekledningsvareindustri, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller er underaggregater innen enkelte næringer.

statistikkvariabel: Ordretilgang, originalserie (indeks) , næring: T1082 Bekledningsvareindustri

Tekstilindustri, bekledningsvareindustri, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller er underaggregater innen enkelte næringer.

statistikkvariabel: Ordretilgang, originalserie (indeks) , næring: T113 Kjemiske råvarer

Tekstilindustri, bekledningsvareindustri, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller er underaggregater innen enkelte næringer.

statistikkvariabel: Ordretilgang, originalserie (indeks) , næring: T117 Ikke-jernholdige metaller

Tekstilindustri, bekledningsvareindustri, kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller er underaggregater innen enkelte næringer.