Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

Til toppen

03236: Bosatte i privatboliger, etter husholdningsstørrelse, bruksareal, landbakgrunn (kort) og Oslo/landet ellers (avslutta serie) 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Under 30 kvm , 30-39 kvm , 40-49 kvm ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000