Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

Til toppen

03234: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype, eie/leie av bolig, landbakgrunn (kort) og Oslo/landet ellers (avslutta serie) 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000