Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

Til toppen

03229: Personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse, landbakgrunn (lang) og Oslo/resten av landet (avslutta serie) 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Sverige , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000