Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

07527: StatRes. NAV. Ressursinnsats (avslutta serie) 2006 - 2013
07534: StatRes. NAV. Aktiviteter og tjenester. Personer med stønad fra folketrygden, etter stønadstype (avslutta serie) 2006 - 2008
08334: StatRes. NAV. Relaterte indikatorer. Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus (årsgjennomsnitt) (avslutta serie) 2006 - 2013
09039: StatRes. NAV. Registrerte arbeidsledige (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
09051: StatRes. NAV. Personer på arbeidsrettede tiltak (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
09052: StatRes. NAV. Personer som mottar dagpenger (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
08367: StatRes. Overføringer, etter ulike stønader og trygder (mill. kr) (avslutta serie) 2006 - 2013
09054: StatRes. NAV. Personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidsrettede tiltak (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
09055: StatRes. NAV. Personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) (F) (avslutta serie) 2010 - 2013
09056: StatRes. NAV. Personer som mottar uførepensjon (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
09057: StatRes. NAV. Personer som mottar alderspensjon (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
09058: StatRes. NAV. Personer som mottar avtalefestet pensjon (AFP) (F) (avslutta serie) 2006 - 2012
09059: StatRes. NAV. Barn med barnebidrag og/eller forskudd (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
09060: StatRes. NAV. Personer som mottar barnetrygd (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
09062: StatRes. NAV. Personer som mottar kontantstøtte (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
09063: StatRes. NAV. Personer som mottar grunnstønad (F) (avslutta serie) 2006 - 2012
09064: StatRes. NAV. Personer som mottar hjelpestønad (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
08333: StatRes. NAV. Resultater. Personer med stønad fra folketrygden, etter stønadstype (avslutta serie) 2006 - 2013
08332: StatRes. NAV. Aktiviteter og tjenester. Personer med stønad fra andre ordninger administrert av NAV, etter stønadstype (avslutta serie) 2006 - 2013
08331: StatRes. NAV. Aktiviteter og tjenester. Arbeidsmarkedstiltak. Deltakere på ordinære tiltak og yrkeshemmede på tiltak (årsgjennomsnitt) (avslutta serie) 2006 - 2012
09053: StatRes. NAV. Personer som mottar sykepenger (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken