Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

Ressursinnsats - Avslutta tidsserier
08950: StatRes innvandringsregulering. Ressursinnsats, etter virksomhet (avslutta serie) 2007 - 2013
08951: StatRes innvandringsregulering. Avtalte årsverk ekskl. lange fravær, etter virksomhet (avslutta serie) 2007 - 2013
08993: StatRes innvandringsregulering. Enhetskostnader og produktivitet. Enhetskostnader i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2013
Aktiviteter og tjenester - Avslutta tidsserier
08952: StatRes innvandringsregulering. Behandlede saker i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2013
08953: StatRes innvandringsregulering. Saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (median dager) (avslutta serie) 2007 - 2013
09022: StatRes innvandringsregulering. Saksbehandlingstid i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (median måneder) (avslutta serie) 2007 - 2013
09020: StatRes innvandringsregulering. Behandlede klager og omgjøringsanmodninger i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2013
08955: StatRes innvandringsregulering. Klager og omgjøringsanmodninger til Utlendingsnemnda (UNE), etter avgjørelsesform (avslutta serie) 2007 - 2013
Resultater - Avslutta tidsserier
08954: StatRes innvandringsregulering. Innvilgelser i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2013
09023: StatRes innvandringsregulering. Klager og omgjøringsanmodninger, tatt til følge i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2013
Relaterte indikatorer - Avslutta tidsserier
08988: StatRes innvandringsregulering. Innkomne saker til utlendingsforvaltningen (avslutta serie) 2007 - 2013
08989: StatRes innvandringsregulering. Innvandringer til Norge (avslutta serie) 2007 - 2013
08994: StatRes innvandringsregulering. Innvilgelser i utlendingsforvaltningen, etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2013
08957: StatRes innvandringsregulering. Personer og plasser i mottak (avslutta serie) 2007 - 2013
08987: StatRes innvandringsregulering. Returer, etter form (avslutta serie) 2007 - 2013
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken