07811: Fiskarar, etter fiske som leveveg (F) 1945 - 2016
07842: Registrerte fiskefartøy med motor, etter lengd (F) 1945 - 2016
08867: Fangst, etter fiskefartøyet sin heimstadskommune og hovudgruppe av fangstarter (K) 2000 - 2016
08868: Fangst, etter fiskefartøyet sin landingskommune og hovudgruppe av fangstarter (K) 2000 - 2016
05278: Fangst, etter fiskeslag 1977 - 2016
11516: Fangst, etter fiskeslag bruken av fangsten. Utanlandske fiskefartøy 2000 - 2017
06367: Fangst, etter fiskeslag og ny bruksinndeling 2000 - 2017
08179: Fiskebestandar, etter fiskeslag 1946 - 2016
08204: Gjennomsnittleg pris for fisk ved sal frå fiskar, etter art (kr per kg) 1998 - 2016
08288: Bedrifter, sysselsette, verdi av tilverking mv. innan fiskeforedling, etter næringsgruppe (SN2007) (F) 2007 - 2015
08223: Sel- og kvalfangst 1968 - 2012
Avslutta tidsserier
07857: Registrerte fiskefartøy, etter lengd (F) (avslutta serie) 1977 - 1994
07858: Registrerte fiskefartøy med maskin, etter lengd (F) (avslutta serie) 1946 - 1976
08222: Fangst, etter hovudgrupper av fangstarter og fangstområde (avslutta serie) 2008 - 2010
06356: Fangst, etter fiskefartøyet sin heimstadskommune og hovudgruppe av fangstarter (K) (avslutta serie) 2005 - 2009
05998: Fangst, etter viktigaste fiskeslag I (avslutta serie) 1866 - 1907
05463: Fangst, etter viktigaste fiskeslag II (avslutta serie) 1908 - 1976
03887: Fangst, etter fiskeslag og bruk. Førebelse tal (avslutta serie) 2003 - 2005
03888: Fangst, etter fiskeslag og bruk. Første halvår. Førebelse tal (avslutta serie) 2001 - 2006
06576: Fangst, etter fiskeslag og ny bruksinndeling. Første halvår. Førebelse tal (avslutta serie) 2007H1 - 2009H1
Bokstav i parentes viser laveste regionsnivå. (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken