Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 12 treff for " Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning (SSB rapport 22/2011)" på nettstedet

Sorter etter:
 • Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning

  Publisert:

  Rapporter 2011/21 Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning Publisert: 17 norskfødte med innvandrerforeldre, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Denne rapporten beskriver registrert kriminalitet og straff blant innvandrere og

  Publikasjon
 • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  sosioøkonomiske bakgrunnsvariabler anbefales SSBs rapport (2017/36) Kriminalitet blant innvandrere og. Samtidig har SSBs undersøkelser siden midten av 1990-tallet vist at innvandrere er overrepresentert blant straffede og andre registrerte gjerningspersoner

  Artikkel
 • Barn og unge Øvre Eiker

  . Straffede personer under 25 år etter type lovbrudd og alder. Straffede personer under 25. Straffede personer under 25 år etter type lovbrudd og alder. Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole

 • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

  Publisert:

  » personer i SSBs statistikk over Etterforskede lovbrudd, og er hentet fra SSB-rapportene Kriminalitet blant innvandrere og høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen. Det er fortsatt store variasjoner mellom innvandrere fra ulike land, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden tidlig 2000-tallet. Nedgangen er

  Artikkel
 • Offerbilder i endring

  Publisert:

  levekårsundersøkelsene om utsatthet og uro for lovbrudd, som er en intervjuundersøkelse blant et tilfeldig utvalg av befolkningen, at befolkningen er mindre utsatt for kriminalitet enn tidligere fengslinger. Imidlertid har SSB flere ganger undersøkt levekår blant innvandrere i Norge (LKI), der blant annet utsatthet for vold og trusler er kartlagt i

  Artikkel
 • Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

  Publisert:

  . Skarðhamar, Torbjørn, Lotte Rustad Thorsen og Kristin Henriksen (2011): Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrige befolkning , Rapporter 2011/21Rapporter 21/2011, Statistisk sentralbyrå, Kriminalitet og straff blant innvandrere og

  Artikkel
 • Betydelige forskjeller i kriminalitet blant innvandrergruppene

  Publisert:

  når det gjelder vinnings- og voldslovbrudd. Del element Det viser rapporten  Kriminalitet og straff blant innvandrere og løpet av perioden 2005-2008, var innvandrere overrepresentert. Blant innvandrere var andelen straffede 7,6 prosent sammenlignet med 5,0 prosent for øvrig befolkning

 • Innvandrere fra 206 land i Norge

  Publisert:

  . Mange straffede blant unge innvandrermenn Det er en klart høyere andel straffede i innvandrerbefolkningen enn i gjennomsnittet av den øvrige befolkningen. Ganske nøyaktig 100 000 av innvandrerne hadde sin bakgrunn i vestlige land. Som i den øvrige befolkningen er det et lite kvinneoverskudd blant innvandrerne, og det er langt flere unge voksne blant dem enn i befolkningen ellers

  Artikkel
 • Like og forskjellige

  Publisert:

  . oktober 2006 Sammenlignet med resten av befolkningen er ikke-vestlige innvandrere overrepresentert blant personer siktet for forbrytelser. Overrepresentasjonen blir derfor redusert når vi kontrollerer for disse kjennetegnene. Forfatter: Torbjørn Skar@dhamar Sammenlignet med resten av befolkningen er ikke-vestlige innvandrere overrepresentert blant personer siktet for forbrytelser

  Artikkel
 • Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

  Publisert:

  . Lavere sysselsetting blant innvandrere Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen. 4 prosent av befolkningen med norsk bakgrunn og 6 prosent av den ikke-vestlige befolkningen straffet for ett eller flere lovbrudd i 2002. Her må vi imidlertid

  Artikkel
 • Livet etter soning - hindrer arbeid tilbakefall?

  Publisert:

  rimeligvis ønskelig å få mindre tilbakefall til kriminalitet og ny fengsling blant tidligere innsatte. Hvor lang tid tar det til ny fengsling, hvis vi ser på): Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (kriminalomsorgsmeldingen), Justis- og politidepartementet. Thorsen, Stene og Lid (2009

  Artikkel
 • Den "vanskelige" identiteten

  Publisert:

  ): Opplevd diskriminering blant innvandrere med bakgrunn fra ti ulike land , Rapporter 2009/47, Statistisk sentralbyrå. Statens Folkhälsoinstitut (2005 varig sykdom Svenske resultater har også vist at det var noe vanligere å ha langvarig sykdom blant homo- og biseksuelle enn i befolkningen for øvrig

  Artikkel