Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 967 treff for "øvre eiker"

Sorter etter:
 • Kommunefakta Øvre Eiker

  Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

 • Kostra Øvre Eiker

  KOSTRA nøkkeltall Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

 • Befolkning - årleg, berekna tal

  Publisert:

  Øvre Eiker 18 926 193 19 119 0625 Nedre Eiker 24 917 59 24 976 0626 Lier 25 980 386 26 366 0627

  Statistikk
 • Tettsteders befolkning og areal

  Publisert:

  Lærdalsøyri 1422 Lærdal 1 126 1,04 1 083 5591 Øvre Årdal 1424 Årdal 3 131 1,84 1 702 5592 Årdalstangen 1424 Årdal 1 373 1,13 1 215 5593 Seimsdalen

  Statistikk
 • Befolkning - kvartalvis

  Publisert:

  Øvre Eiker 19 026 69 34 35 365 24 339 29 26 61 19 087 0625 Nedre Eiker 24 984 71 46 25 516 38 527 18 -11 14 24 998 0626 Lier 26 149 65 41 24 601 56 496 45 105 129 26 278 0627 87 8 595 68 482 25 113 121 14 001 0624 Øvre Eiker 18 926 160 95 65 904 98 808 67 96 161 19 087 0625 Nedre Eiker 24 917 178 171 7 1 323 113 1 249 63 74

  Statistikk
 • Befolkningsframskrivinger

  Publisert:

  Krødsherad 2 277 2 700 2 500 2 800 0623 Modum 13 880 14 700 14 000 15 700 0624 Øvre Eiker 18 926 24 100 22 900 25 800 0625 Nedre Eiker 24 917 29 300 27 800 31 300 0626 Lier 25 980 31 000 29 500 33 100 0627 journalister, forskere, politikere og allmennheten for øvrig. Framskrivingene brukes også internt i SSB, blant annet i makroøkonomiske modeller. Ikke relevant

  Statistikk
 • Familier og husholdninger

  Publisert:

  Krødsherad 1 015 2 222 2,19 0623 Modum 6 384 13 614 2,13 0624 Øvre Eiker 8 166 18 591 2,28 0625 Nedre Eiker 10 404 24 498 2,35 0626 Lier 10 706 25 245 2,36 0627 15,1 0622 Krødsherad 2 253 446 163 283 19,8 7,2 12,6 0623 Modum 13 728 2 732 863 1 869 19,9 6,3 13,6 0624 Øvre Eiker 18 726 4 040 1 309 2 731 21,6 7,0

  Statistikk
 • Befolkning - årleg, per 1. januar

  Publisert:

  Krødsherad 2 257 2 277 0,9 0623 Modum 13 786 13 880 0,7 0624 Øvre Eiker 18 562 18 926 2,0 0625 Nedre Eiker 24 718 24 917 0,8 0626 Lier 25 740 25 980 0,9 0627

  Statistikk
 • Anmeldte lovbrudd

  Publisert:

  Krødsherad 115 51,0 36 16,0 9 4,0 16 7,1 7 3,1 29 12,8 20 8,9 Modum 568 41,2 114 8,3 62 4,5 96 7,0 48 3,5 93 6,7 157 11,4 Øvre Eiker 959 51,7 259 14,0 78 4,2 206 11,1 74 4,0 170 9,2 174 9,4 Nedre Eiker 1 141 46,2 239 9,7 118 4,8 221 8,9 99 4,0 148 6,0 317 12,8 Lier 1 239 48,1 379 14,7 101 3,9 181 7,0 91 3,5

  Statistikk
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett - hvert 4. år, endelige tall

  218 000 flere stemmeberettigede

  Publisert:

  Krødsherad 1 801 876 885 16 24 Modum 10 899 5 238 5 318 183 160 Øvre Eiker 14 085 6 858 6 757 256 214 Nedre Eiker 18 531 8 845 9 038 330 318 Lier 19 335 9 369 9 290 367 309

  Statistikk
 • 11034: Personer, etter bygningstype og eierstatus (K)

  , Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier

  Statistikkbanken
 • 11083: Husholdninger, etter bygningstype og eierstatus (K)

  , Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier

  Statistikkbanken
 • 11092: Husholdninger, etter antall barn og eierstatus (K)

  , Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier

  Statistikkbanken
 • 11045: Personer, etter innvandringskategori og trangboddhet (K)

  , Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier) Hele landet, I alt, Den øvrige befolkning, Innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand, Innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerka, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU

  Statistikkbanken
 • 11036: Personer, etter eierstatus og innvandringsbakgrunn (K)

  , Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier), Nordland, Troms - Romsa, Finnmark - Finnmárku, I alt, Den øvrige befolkning, Innvandrere fra EU

  Statistikkbanken