Fagdirektør

Ann Kristin Brændvang
997 60 267
ann-kristin.braendvang@ssb.no

 

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk (312)

Seksjonsleder: 
Tonje Køber
950 62 696
tonje.kober@ssb.no

Seksjon for befolkningsstatistikk (320)

Seksjonsleder: 
Johan Åmberg
409 02 625
johan.amberg@ssb.no

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk (330)

Seksjonsleder: 
Mathias Revold
913 57 166
mathias.revold@ssb.no

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk (350)

Seksjonsleder: 
Lotte Rustad Thorsen
40 20 07 72
Lotte.Thorsen@ssb.no

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk (360)

Seksjonsleder: 
Kjartan Steffensen
906 10 517
kjartan.steffensen@ssb.no

Seksjon for mikrodata (380)

Seksjonsleder: 
Guri Kvesetberget
995 94 966
guri.kvesetberget@ssb.no