Fagdirektør

Lasse Sandberg
409 02 919
lasse.sandberg@ssb.no

 

Seksjon for nasjonalregnskap (210)

Seksjonsleder: 
Pål Sletten
992 90 684
pal.sletten@ssb.no

Seksjon for finansregnskap (211)

Seksjonsleder: 
Benedicte Castberg
413 87 050
benedicte.castberg@ssb.no

Seksjon for offentlige finanser (212)

Seksjonsleder: 
Irene Arnesen
414 12 663
irene.arnesen@ssb.no

Seksjon for finansmarkedsstatistikk (213)

Seksjonsleder: 
Dan Gallefoss
452 77 662
dan.gallefoss@ssb.no

Seksjon for utenrikshandelsstatistikk (214)

Seksjonsleder: 
Therese Løken Vestre
924 91 163
therese.vestre@ssb.no

Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid (216)

Seksjonsleder: 
Janne Utkilen
971 973 91
janne.utkilen@ssb.no

Seksjon for prisstatistikk (240)

Seksjonsleder: 
Espen Kristiansen
928 39 776
espen.kristiansen@ssb.no