Fagdirektør

Per Morten Holt
Telefon: 62 88 53 21
Mobil: 478 90 499
per.morten.holt@ssb.no

 

Seksjon for FoU, teknologi og næringslivets utvikling (421)

Seksjonsleder: 
Erik Fjærli
922 37 997
erik.fjarli@ssb.no

Seksjon for næringslivets konjunkturer (422)

Seksjonsleder: 
Jan Henrik Wang
938 63 332
jan.henrik.wang@ssb.no

Seksjon for næringslivets strukturer (423)

Seksjonsleder: 
Peder Næs
474 56 597
peder.naes@ssb.no

Seksjon for regnskapsstatistikk og Vof (424)

Seksjonsleder: 
Camilla Torp
905 90 937
camilla.torp@ssb.no

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk (425)

Seksjonsleder: 
Ingrid Melby
416 95 491
ingrid.melby@ssb.no

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk (426)

Seksjonsleder: 
Dagfinn Sve
932 47 568
dagfinn.sve@ssb.no