Fagdirektør

Arvid Olav Lysø
488 96 620
arvid.olav.lyso@ssb.no

Seksjon for metoder (811)

Seksjonsleder: 
Xeni Kristine Dimakos
41 62 86 02
Xeni.Dimakos@ssb.no

Seksjon for næringslivsundersøkelser (821)

Seksjonsleder: 
Roger Jensen
932 47 849
roger.jensen@ssb.no

Seksjon for operasjonell forretningsstøtte (831)

Seksjonsleder: 
Ingunn Ottersen
930 43 691
ingunn.ottersen@ssb.no

Seksjon for personundersøkelser (851)

Seksjonsleder: 
Bengt Oscar Lagerstrøm
922 66 781
bengt.oscar.lagerstrom@ssb.no