Kommunikasjonsdirektør

Hege Turnes
918 03 698
hege.turnes@ssb.no

Seksjon for redaksjon og publisering (610)

Fungerende seksjonsleder for publisering ssb.no og Statistikkbanken:
Ragnhild Rein Bore
917 93 186
ragnhild.bore@ssb.no

Fungerende seksjonsleder for pressekontakt og mediearbeid:
Kathrine Remers Hanssen
926 48 097
kathrine.hanssen@ssb.no

Seksjon for brukerkontakt (611)

Seksjonsleder:
Aud Kari Joramo Holt
926 39 003
aud.kari.joramo.holt@ssb.no

Seksjon for virksomhetskommunikasjon (630)

Seksjonsleder: 
Kathrine Remers Hanssen
926 48 097
kathrine.hanssen@ssb.no

Seksjon for brukerinnsikt og webutvikling (660)

Seksjonsleder: 
Ragnhild Rein Bore
917 93 186
ragnhild.bore@ssb.no