Administrasjonsdirektør

Bjørnar Gundersen
924 06 056
bjornar.gundersen@ssb.no

 

Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring (111)

Seksjonsleder: 
Heidi Rindal Jakobsen
932 42 832
heidi.jakobsen@ssb.no

Seksjon for internasjonalt sekretariat (120)

Seksjonsleder: 
Richard Ragnarsøn
945 06 824
richard.ragnarson@ssb.no

Seksjon HR (150)

Seksjonsleder: 
Inger Kristine Harnæs
979 46 224
inger.kristine.harnaes@ssb.no

Seksjon for eiendom, arkiv og administrative systemer (160)

Seksjonsleder: 
Heidi Karin Nylænder
975 02 943
heidi.karin.nylander@ssb.no